PAROCHIEBLAD

22 MEI 2024

---------------------------

LITURGISCHE VIERINGEN

 

 

SINT-JAN-BAPTIST-WIEKEVORST

 

Donderdag 23 mei

19.30 u. Gebedsmoment aan Klein Scherpenheuvel

Vrijdag 24 mei

19.30 u. Gebedsmoment aan Klein Scherpenheuvel

Zaterdag 25 mei

19.00 u. Woord- en communiedienst

Herdenkingsdienst voor Van Dijck-Van Houdt en kinderen

Herdenkingsviering voor familie Aertsens-Suanet en kinderen

Voorganger: Gommaar

Lector: An Van Den Bergh

Zondag 26 mei

14.30 u. Gebedsmoment aan Klein Scherpenheuvel

Maandag 27 mei

19.30 u. Gebedsmoment aan Klein Scherpenheuvel

Dinsdag 28 mei

19.30 u. Gebedsmoment aan Klein Scherpenheuvel

Woensdag 29 mei

19.30 u. Gebedsmoment aan Klein Scherpenheuvel

 

NIEU WS VAN DE PASTORALE EENHEID

Bezoek onze website www.pemozes.be

 

Clustervorming

We gaan trachten om meer clustervormig te werken (meerdere parochies samen), die gezamenlijke pastorale activiteiten op zich nemen of organiseren. Dat zal in de toekomst nodig zijn.

Er zal vooral gekeken worden naar de geografische ligging van de parochies om de clusters te vormen. Dit zal uiteraard gebeuren met raadpleging en toestemming van de desbetreffende parochies.

-----------

Meimaand, Mariamaand

 

Maria is de koningin van het Volksgeloof

en daarom belangrijk voor ons gelovigen.

Dagelijks zegt ze tot ons: “doe maar

wat mijn zoon u zeggen zal,

leef volgens zijn evangelie”

 

Zij is de Troosteres van de bedroefden.

Veel mensen met verdriet,

mensen die een geliefde verloren

of onzeker zijn over hun gezondheid,

s die ernstig ziek zijn

komen bij haar hun hart uitstorten.

Ze weten dat ze naar hen luistert

en ook onze voorspreekster is bij God.

 

Zij is de Moeder van God.

God koos haar uit, een eenvoudig

Joods meisje, om moeder

te worden van zijn zoon.

Ze zei: “mij geschiede naar uw woord”,

al wist ze helemaal niet wat dit

allemaal met zich mee zou brengen.

 

Maria is de Koningin van de gezinnen.

Ze bewaarde alles in haar hart,

net zoals vele vaders en moeders

wanneer hun kinderen

een andere weg kiezen

dan zij hadden gehoopt.

 

Maria wordt ook aanroepen

Als de Koningin van de vrede.

Wanneer oorlog en haat overheerst,

gaat men in processie haar

vragen opdat mensen

geen domme dingen zouden doen,

maar zouden werken aan vrede.

 

We noemen haar de Moeder van

de kerk omdat ze in de katholieke kerk

een voorname plaats krijgt.

Velen wenden zich tot haar

omdat ze meer zichtbaar lijkt

dan onze mysterieuze God.

Zij is wel de deur naar Hem

We zeggen dan ook terecht

dat God de hoogste vorm van liefde is.

---------------

PAROCHIENIEUWS

 

Sint-Jan-Baptist-Wiekevorst

 

Check ook onze website : www.wiekevorst.com voor alle links en activiteiten

 

WIJZE UITSPRAAK

Langs Maria komen we bij God.

Zij is zo onze voorspreeksters, net als de Heiligen waar ook onze dierbaren  kunnen bij horen.

 

NIEUWS VAN HET PT

Lees ook het nieuws vanuit de pastorale Eenheid

 

Onze kerk blijft geopend op zondag tussen 10.00 en 19.00 uur.

Je kan er binnen wandelen voor het ontsteken van een kaarsje of om wat tot rust te komen bij een gebed.

 

Meimaand

Op Klein Scherpenheuvel zal er in de meimaand, op de weekdagen (uitgezonderd de zaterdagavond) om 19.30 u. en op de zon- en feestdagen om 14.30 u. een gebedsmoment met een rozenhoedje van de rozenkrans plaats vinden.

We bidden voor onze eigen intenties en voor de noden van kerk en wereld.

We danken de gebedsleiders voor het voorgaan.

 

Ook dank aan onze onderhoudsploeg om ons domein zo goed te onderhouden en het mooi te maken.

 

HERDENKINGSMIS

De overledenen van de voorbije maand worden herdacht op zaterdag 16 juni.

 

DOOPSEL-HUWELIJK

Zij die er aan denken om hun kindje te laten dopen of die een kerkelijk huwelijk wensen, nemen best contact met onze diaken (tel. 0472 81 22 30), of raadplegen onze website.

Voor allerlei inlichtingen in verband met pastoraal kan je ook daar terecht.

 

OKRA

Petanquen: Iedere maandag van 13.30 u. tot 16.00 u. aan de petanquebanen in het WZC.

Fietsen: Iedere woensdag, vertrek om 13.00 u. aan de kerk.

Kubben: Iedere woensdag van 9.30 u. tot 11.30 u. op een terrein aan de voetbalplein VC Wiekevorst in de Dalstraat.

Crea: Iedere maandag van 13.00 u. tot 16.00 u. in het gildenhuis

Line dance: Iedere 2de en 4de maandag van de maand van 14.30 u. tot 16.00 u. in de parochiezaal. De volgende vinden plaats op maandagen 27 mei, 10 en 24 juni.

Koppel-dans: Elke 2de en 4de vrijdag van 14.00 u. tot 15.30 u. in het gildenhuis. Volgende vind en laatste vindt plaats op vrijdag 24 mei. Iedereen welkom!

Meivaart op dinsdag 28 mei met een eucharistieviering aan Klein Scherpenheuvel (bij slecht weer in de kerk) om 14.30 u. Nadien nog een gezellig samenzijn in de parochiezaal met stuk taart en koffie. Na de viering is er ook fietswijding.

Kubb-tornooi: op donderdag 20 juni voor Okra, verenigings- en familieploegen om 12.30 u. op het terrein van KSC Wiekevorst langs de Dalstraat.

Website: www.okrawiekevorst.be. Neem gerust een kijkje.

-------

-----

 

 

 

NUTTIGE ADRESSEN

 

 

PAROCHIALE GELOOFSKERNEN

 

Hallaar-O.L.-Vrouw-van-Altijddurende-Bijstand

Permanentie na afspraak

0498 53 46 42

Plaatselijk contactpersoon

Maria Meuris

015 33 10 57

0498 53 46 42

maria.meuris00@gmail.com

Doopdata

Derde zaterdag van de maand om 13.00 u.

Verantwoordelijke parochiezaal

Voor reservaties parochiezaal Hallaar

pzhallaar@telenet.be

0496 85 37 46 (Guido Van Hoof)

 

 

Heist-Centrum-Sint-Lambertus

Parochiesecretariaat

Kerkplein 35

015 24 81 81

Spreekuur

Permanentie na afspraak met

Contactpersoon en verantwoordelijke parochieblad

Mia De Raet

Noordstraat 24

015 24 75 61

0497 46 24 35

Mia.de.raet@telenet.be

Doopdata:

Vierde zondag van de maand om 13.30 u.

 

Heist-Station-Heilig-Hart

Parochiesecretariaat H .Hart

Mechelsesteenweg 22 bus 3

 

Dooppastoraal :

Voorlopig : Gerry Bellekens  0473 80 10 51

 

Parochieblad

(aankondigingen , misintenties en abonnementen)

Hubert De Ryck  Populierenhof 3 bus 4 Heist op den Berg

tel.  0476 31 00 40

of via e-mail  hhartparochie@hotmail.com

 

Doopdata

Vierde zondag van de maand om 11.30 u

 

Inlichtingen parochiezalen :

Chris Croon Biekorfstraat 11-B

0471 81 26 45

 

Itegem-Sint-Guibertus

Parochieverantwoordelijke

Gerry Bellekens

Schoolstraat 21

2222 Itegem

0473 80 10 51

gerry_bellekens@hotmail.com

Permanentie

In de kerk:
Zondag voor en na de viering van 9.00 u.
Dooppastoraal

Parochieverantwoordelijke: Gerry Bellekens

0473 80 10 51

gerry_bellekens@hotmail.com

Doopdata

Derde zaterdag van de maand om 14.00 u.

Reservering parochiezaal

Jo Vorstermans

Heksestraat 22

2222 Itegem

0477 73 68 88

pzitegem@gmail.com

 

Wiekevorst-Sint-Jan-Baptist

Eindverantwoordelijke parochie

Diaken Gommaar Van Den Bergh

Kleine Weg 19

2222 Wiekevorst

014 26 09 59

472 81 22 30

gommaarvandenbergh@telenet.be

Permanentie

Bij de diaken thuis

Maandag van 19.00 u. tot 19.30 u.

of na een eventuele telefoon, een mail, of gewoon een bezoek.

Plaatselijk contactpersoon en parochieblad of eventueel een mis

Jos Verwimp

Herenthoutseweg 13

0496 28 33 60

jos.verwimp@outlook.be

Reservering parochiezaal en gildenhuis

An Vermeulen-Van Den Bergh

Kleine Weg 25

014 27 78 31

0497 71 29 01

pcwiekevorst@gmail.com

De bezetting van de parochielokalen kan via onze website www.wiekevorst.com worden geraadpleegd.

 

Huisartsenwachtpost regio Heist: 1733 (Mechelsesteenweg 70, 2220 Heist-op-den-Berg).

--------