Sint Jan Lagere School

Pastoriestraat 26

Tel : 014/26,09,83

e-mail : secretariaat@sintjanschool.be

website : https://sintjanschool.be/ 

Directrice : Katrien Straetmans  

                 GSM : 0484/75 15 47

                 e-mail : directie@sintjanschool.be

Deze school heeft ook een oudercomité.

Voorzitter :  Lies Vermeulen

Secretaris : Caroline Bruynseels

                 e-mail  ouderraad : ouderraad.wiekevorst@gmail.com

Voor- en naschoolse opvang vindt plaats in de pastorie